917 56 88 99 (Mr Dũng) | info@thinhquang.vn

 

 
Tin tức

GIÁ MÁY BƠM NƯỚC

- Chứng nhận ISO 9001; 2008 về quản lý chất lượng sản phẩm & dịch vụ do TUV (GERMANY) cấp
- Chứng nhận ISO 9001; 2008 về quản lý chất lượng sản phẩm & dịch vụ do VINACERT (VIETNAM) cấp
- Chứng nhận Doanh nghiệp Việt nam Uy tín - Chất lượng 2006 - 2007 - 2008 - 2009 do Vietnam Enterprise cấp.
- Chứng nhận TOP TEN ngành hàng Uy tín chất lượng - Thương hiệu Việt uy tín chất lượng 2007 - 2008 của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt nam


Cúp vàng công nghiệp Việt Nam 2008 - 2009


Cúp vàng thương hiệu Việt Nam hội nhập WTO 2007 - 2008
- Cúp vàng vật liệu xây dựng Vietbuil - TOPBUIL 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012.
- Huy chương vàng nhãn hiệu đăng ký độc quyền USOLAR - AUSOLAR - BESTSOLAR - AURO SOLAR - MPUSOLAR - NIKOM - BESTPUMP.
- Các chứng nhận về chất lượng và chất liệu tại trung tâm tiêu chuẩn và đo lường chất lượng Việt Nam

 
BẢNG BÁO GIÁ BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG PANASONIC - IDEAS FOR LIFE

 

Các tin tức liên quan