917 56 88 99 (Mr Dũng) | info@thinhquang.vn

 

 
Đội ngũ nhân viên

I. NHÂN SỰ :

Tất cả nhân viên Thinh Quang đều được đào tạo và tham gia vào nhiều công trình với những khách hàng khác nhau và tất cả các khách hàng đều hài lòng. Với những kinh nghiệm và khả năng của mình, nhân viên của công ty Thịnh Quang chúng tôi đã thành công trong nhiều dự án trên khắp Việt Nam.

 1. Ban giám đốc:

 3

 2. Nhân viên văn phòng:

 10

 3. Phòng thiết kế và phòng kỹ thuật:

  • Kỹ sư điện
  • Kỹ sư cơ
  • Kỹ sư điện lạnh

 

 3
 4
 2

 4. Phòng dự án:

  • Ban đấu thầu
  • Ban quản lý dự án
  • Ban quản lý chất lượng
  • Ban kế hoạch vật tư
  • Ban bảo hành – bảo trì

 

 3
 3
 2
 2
 2

 5. Bộ phận công trình:

  • Đội trưởng
  • Công nhân

 

 3
 25

 Tổng số nhân viên:

 62
 


II. CỐ VẤN KỸ THUẬT

Phó Giáo Sư-Tiến sĩ Quyền Huy Ánh – Trưởng Khoa Điện- Điện tử trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh

PHÒNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT

 STT

 Họ và tên

 Năm sinh

 Trình độ chuyên môn

 Chức vụ

 Năm ninh nghiệm

  1

 Nguyễn Thái Minh Thi

 1979

 Thạc sĩ Kỹ Thuật

 Trưởng ban

 9

 2

 Lê Hoàng Hoa

 1977

 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật

 Thiết kế Lạnh

 11

 3

 Phạm Hoài Nam

 1979

 Đại Học Thủy Lợi

 Kỹ sư nước

 8

 4

Đoàn Phương

 1982

 Đại Học Cao Thắng

 Kỹ sư Điện

 5

 5

 Võ Minh Tiến

 1983

 Đại Học Bách Khoa

 Kỹ sư nước

 6

6

 Nguyễn Toàn Phát

 1982

 Đại Học Bách Khoa

 Thiết kế Điện

 6

 7

 Nguyễn Quang Thanh

 1981

 Đại Học Bách Khoa

 Kỹ sư Điện lạnh

 7

 8

 Đỗ Trung Thành

 1979

 Đại Học Thủy Lợi

 Kỹ sư nước

 9


III. BAN ĐẤU THẦU

 STT

 Họ và tên

 Năm sinh

 Trình độ chuyên môn

 Chức vụ

 Năm kinh nghiệm

 1

 Bùi Mạnh Dũng

 1973

 Thạc sĩ Kinh tế

 Trưởng ban

 12

 2

 Phạm Bùi Long Giang

 1989

 Đại Học Kinh Tế

 Ban Đấu thầu

 4

 3

 Phan Thị Loan

 1989

 Đại học Công nghệ SG

 Nhân viên KD

 3


IV. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 STT

 Họ và tên

 Năm sinh

 Trình độ chuyên môn

 Chức vụ

 Năm kinh nghiệm

 1

 Nguyễn Thái Minh Thi

 1979

 Thạc sĩ Kỹ Thuật

 T. Ban QLDA

 12

 2

 Nguyễn Đình Trinh

 1979

 Thạc sĩ Kỹ Thuật

 QLDA

 8


V. BAN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 STT

 Họ và tên

 Năm sinh

 Trình độ chuyên môn

 Chức vụ

 Năm kinh nghiệm

 1

 Bùi Quang Bảo

 1979

 Thạc sĩ Kỹ Thuật

 Trưởng ban

 10

 2

 Phan Ngọc Quỳnh

 1983

 Đại Học KH tự nhiên

 Kỹ Sư Vât liệu

 8


VI. PHÒNG TỔ CHỨC KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

 STT

 Họ và tên

 Năm sinh

 Trình độ chuyên môn

 Chức vụ

 Năm kinh nghiệm

 1

 Phạm Bùi Long Giang

 1980

 Đại Học Kinh tế

 T. Ban CLTC

 6

 2

 Nguyễn Thị Thanh Vân

 1981

 Đại Học Kinh Tế

 T.P Khối Vật Tư

 5


VII. PHÒNG DỊCH VỤ BẢO HÀNH - BẢO TRÌ

 STT

 Họ và tên

 Năm sinh

 Trình độ chuyên môn

 Chức vụ

 Năm kinh nghiệm

 1

 Phún Dung Hòa

 1977

 Đại Học Bách Khoa

 Trưởng phòng

 10

 2

 Nguyễn Thị Trường San

 1991

 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật VINATEX

 Nhân Viên KT

 5


VIII. BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH

 STT

 Họ và tên

 Năm sinh

 Trình độ chuyên môn

 Chức vụ

 Năm kinh nghiệm

 1

 Phạm Hữu Trí

 1975

 Đại Học Bách Khoa

 Đội trưởng bộ phận

 7

 2

 Mai Trường Vinh

 1980

 Đại Học sư phạm Kỹ Thuật

 Bộ phận nước

 5

 3

 Trương Anh Kiệt

 1981

 Đại Học Thủy Lợi

 Bộ phận nước

 7