Sản phẩm được sử dụng công nghệ tiên tiến theo hình thức OEM từ các quốc gia phát triển như AUSTRALIA, GERMANY, USA, JAPAN, CHINA, TURKEY. khả năng làm nóng nhanh phù hợp với mọi điều kiện thời tiết.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời USOLAR sử dụng các ống thu năng lượng mặt trời. Công nghệ “Ống thủy tinh đôi”. Mỗi ống bao gồm 2 lớp ống làm từ thủy tinh Borossilicate chịu lực được hút chân không.

Showing all 11 results

Hiện tùy chọn

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống thủy tinh USOLAR 130L

4.278.000,0

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống thủy tinh USOLAR 140L

5.285.000,0

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống thủy tinh USOLAR 160L

6.705.000,0

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống thủy tinh USOLAR 180L

8.345.000,0

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống thủy tinh USOLAR 200L

9.242.000,0

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống thủy tinh USOLAR 220L

11.020.000,0

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống thủy tinh USOLAR 240L

11.969.000,0

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống thủy tinh USOLAR 280L

13.029.000,0

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống thủy tinh USOLAR 330L

14.391.000,0

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống thủy tinh USOLAR 450L

25.841.000,0

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống thủy tinh USOLAR 550L

31.785.000,0