Chứng nhận chất lượng hàng hóa ISO 9001: 2008

Để đảm bảo hoạt động và hàng hoá được kiểm soát theo các tiêu chuẩn chất lượng do thế giới và Việt Nam quy định. Với nổ lực không ngừng cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hoá, khả năng cạnh tranh trên thị trường, THỊNHQUANG đã chính thức đạt được chứng nhận ISO 9001: 2008 của 02 tổ chức chứng nhận quốc tế VINACER và TUV về quản lý chất lượng và dịch vụ.

 
 
   

I. CÁC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU

 • Chứng nhận ISO 9001;2008 do tổ chức VINACERT cấp ngày 7/9/2010. Số chứng nhận: VCB1010280 (cho lĩnh vực thiết bị đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, Ống nhựa PPR, Bơm nhiệt, bộ lọc.
   
 • Chứng nhận ISO 9001:2008 do tổ chức TUV cấp ngày 17 /5 /2011. số chứng nhận  TUV 100121866 (cho lĩnh vực thiết bị đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, Ống nhựa PPR, Bơm nhiệt, bộ lọc, máy điều hòa không khí)Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm Ống nhựa dẫn nước PPR nhãn hiệu NIKOM do trung tâm đo lường chất lượng 3-Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 10/9/2010-Số KT3-6239HDO/1.
   
 • Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm Vật tư dẫn nước PPR nhãn hiệu NIKOM do trung tâm đo lường chất lượng 3 – Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 10/9/2010 – Số KT3 – 6239HDO/2.
 • Phiếu kiểm tra chất lượng Vật liệu bồn chứa Inox 304 Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời công ty Thịnh quang do trung tâm đo lường chất lượng 3-Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 10/9/2010-Số KT3 – 6331HDO.
 • Phiếu kiểm tra chất lượng Vật liệu bồn chứa Inox 304 Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời nhãn hiệu AURO SOLAR do trung tâm đo lường chất lượng 3 – Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 13/9/2010 – Số KT3 – 6329HDO.
 • Phiếu kiểm tra chất lượng ống thu nhiệt bằng đồng nhãn hiệu AURO SOLAR do trung tâm đo lường chất lượng 3 – Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 14/9/2010 – Số KT3 – 4295 CKO.
   
 • Phiếu kiểm tra chất lượng Vật liệu ống thu nhiệt thủy tinh chân không Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời nhãn hiệu AURO SOLAR do trung tâm đo lường chất lượng 3 – Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 16/9/2010-Số KT3 – 11723H0O.
 • Bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa số 01/2007 TC1 theo tiêu chuẩn TCCS 01-2007/TC1/TQ ngày 20/3/2007.
   
 • Phiếu kiểm tra thử nghiệm chất lượng của chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.Hồ Chí Minh Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời số 0053TN57/TĐC-TN ngày 5/4/2007.

II. CÁC CHỨNG NHẬN KHÁC VỀ CHẤT LƯỢNG

 1. Chứng nhận Doanh nghiệp Việt nam Uy tín –Chất lượng 2006 do tổ chức Vietnam Enterpriese cấp ngày 14/11/2006 số Văn bằng: VNE-0748.
   
 2. Giấy tiếp nhận công bố thương hiệu THỊNH QUANG của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam – Mạng truyền thông Thương hiệu Việt cấp ngày 16/05/2007 số Văn bằng: 214/0407/CBTH.
   
 3. Chứng nhận thương hiệu Việt uy tín chất lượng 2007 của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam – Mạng truyền thông Thương hiệu Việt. Đạt danh hiệu TOPTEN ngành hàng máy nước nóng năng lượng mặt trời uy tín chất lượng cấp ngày 16/05/2007.
   
 4. Cúp vàng thương hiệu Việt hội nhập WTO 2008.
   
 5. Cúp vàng thương hiệu Công nghiệp Việt nam do bộ công thương cấp ngày 23/06/2007 .số chứng nhận: 22/qđ/btc.
   
 6. Cúp vàng thương hiệu nghành xây dựng – Vietbuil 2007 do Bộ xây dựng cấp. Số chứng nhận 126/vietbuil 2007 cấp ngày 06/09/2007.
   
 7. Cúp vàng thương hiệu nghành xây dựng – Vietbuil TP Hồ Chí Minh 2008 do Bộ xây dựng cấp. Số chứng nhận 123/vietbuil2008 cấp ngày 27/08/2008.
   
 8. Cúp vàng thương hiệu nghành xây dựng –Vietbuil Đà Nẵng 2008 do Bộ xây dựng cấp. Số chứng nhận 10/Vietbuil Đà Nẵng 2008 cấp ngày 25/03/2008.
   
 9. Cúp vàng thương hiệu nghành xây dựng bất động sản–Vietbuil 2009 do Bộ xây dựng cấp.Số chứng nhận 128/VB 2009 cấp ngày 14/09/2009.
   
 10. Cúp vàng thương hiệu nghành xây dựng bất động sản–Vietbuil 2010 do Bộ xây dựng cấp.Số chứng nhận 126/VB 2010 cấp ngày 14/09/2010.
   
 11. Cúp vàng thương hiệu nghành xây dựng bất động sản–Vietbuil 2010 do Bộ xây dựng cấp.Số chứng nhận 140/VB 2011 cấp ngày 12/09/2011.
   
 12. Cúp vàng thương hiệu nghành xây dựng bất động sản–Vietbuil 2010 do Bộ xây dựng cấp.Số chứng nhận 130/VB 2012 cấp ngày 12/07/2012.
   
 13. Huy chương vàng sản phẩm ống dẫn nước chịu áp lực chịu nhiệt bằng bằng nhựa PPR hiệu NIKOM do Bộ xây dựng cấp ngày 7/9/2009 số chứng nhận 112/Vietbuil.
   
 14. Huy chương vàng sản phẩm Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời nhãn hiệu AURO SOLAR do Bộ xây dựng cấp ngày 7/9/2010 số chứng nhận 113/Vietbuil.
   
 15. Huy chương vàng sản phẩm Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời nhãn hiệu AUSOLAR do Bộ xây dựng cấp ngày 14/9/2010 số chứng nhận 42/Vietbuil.
   
 16. Huy chương vàng sản phẩm Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời nhãn hiệu BEST SOLAR do Bộ xây dựng cấp ngày 14/9/2010 số chứng nhận 40/Vietbuil.
   
 17. Huy chương vàng sản phẩm ống dẫn Nước chịu áp lực chịu nhiệt bằng nhựa PPR hiệu NIKOM do Bộ xây dựng cấp ngày 14/9/2010 số chứng nhận 44/Vietbuil.
   
 18. Huy chương vàng sản phẩm Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời nhãn hiệu USOLAR do Bộ xây dựng cấp ngày 14/9/2010 số chứng nhận 41/Vietbuil.

III. TIÊU CHÍ VỀ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 172709 cấp theo quyết định số: 36790/QĐ-SHTT ngày 28/09/2011 nhãn hiệu TQ – nhóm 11 Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.
   
 2. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 140762 cấp theo quyết định số: 14906/QĐ-SHTT ngày 05/08/2010 nhãn hiệu NIKOM – nhóm 19 ống nước bằng nhựa cứng.
   
 3. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 134902 cấp theo quyết định số: 21409/QĐ-SHTT ngày 13/10/2009 nhãn hiệu AURO SOLAR -nhóm 11 Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.
   
 4. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 125149 cấp theo quyết định số: 9755/QĐ-SHTT ngày 19/05/2009 nhãn hiệu AUSOLAR -nhóm 11 Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.
   
 5. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 135721 cấp theo quyết định số: 22302/QĐ-SHTT ngày 23/10/2009 nhãn hiệu BEST SOLAR -nhóm 11 Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.
   
 6. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 147512 cấp theo quyết định số: 10819/QĐ-SHTT ngày 10/6/2010 nhãn hiệu USOLAR -nhóm 11 Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.
   
 7. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 178918 cấp theo quyết định số: 4184/QĐ-SHTT ngày 08/02/2012 nhãn hiệu MPUsolar -nhóm 11 Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời .