BƠM NHIỆT – PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU TIẾT KIỆM ĐIỆN
Khi bơm nhiệt làm việc, năng lượng có sẳn ở môi trường xung quanh là QA được trích xuất khi không khí thổi qua dàn hơi, khi đó máy nén năng lượng tiêu thụ QB để tăng áp suất và kích nhiệt lên cao nhờ vào tính chất riêng của môi lạnh R22/R47 qua hệ thống luân chuyển nhiệt, nhiệt lượng QC tạo ra khi đi qua máy nén được chuyền sang nước lạnh nằm sẵn trong bình bảo ôn trong quá trình ngưng tụ. Như vậy QC = QA + QB.

Showing all 9 results

Hiện tùy chọn

Bơm nhiệt công nghiệp MDMQ-07S

Bơm nhiệt công nghiệp MDMQ-05S

Bơm nhiệt công nghiệp MDMQ-03S

Bơm nhiệt công nghiệp MDMQ-10S

Bơm nhiệt công nghiệp MDMQ-13S

Bơm nhiệt công nghiệp MDMQ-20S

Bơm nhiệt công nghiệp MDMQ-25S

Bơm nhiệt công nghiệp MDMQ-30S

Bơm nhiệt công nghiệp MDMQ-40S