917 56 88 99 (Mr Dũng) | info@thinhquang.vn

 

 
Sứ mạng cam kết

Sứ mạng - Cam kết

 

 

 

 

 

 

GIÁ TRỊ CỦA TINH THẦN THỊNH QUANG

 CHÍNH TRỰC - TRUNG THỰC - CHĂM CHỈ

CHIA SẺ - NĂNG ĐỘNG - TRÁCH NHIỆM 

 

SỨ MẠNG THỊNH QUANG

THỊNH QUANG là nhà cung cấp các giải pháp máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời , ống nhựa PPR – Điện lạnh được ưu chuộng tại Việt Nam;

 

CAM KẾT THỊNH QUANG

 

1. Đối với KHÁCH HÀNG, Thịnh Quang cam kết không ngừng cải thiện để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao trong ngành.

 

2. Đối với SẢN PHẨM, Thịnh Quang luôn đề cao uy tín chất lượng.

 

3. Đối với CỔ ĐÔNG, Thịnh Quang cam kết việc kinh doanh hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao mà cổ đông mong đợi.

 

4. Đối với ĐỒNG NGHIỆP, Thịnh Quang cam kết cung cấp môi trường làm việc thử thách và tưởng thưởng xứng đáng, luôn khuyến khích đổi mới và phát huy sáng tạo.

 

5. Đối với CỘNG ĐỒNG, Thịnh Quang luôn quan tâm đến lợi ích của cộng đồng, bảo vệ môi trường , tôn trọng giá trị văn hóa, hỗ trợ và phát triển cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2004